ACTIVITATS
PER A TOTES LES EDATS

Els escolars són els nostres visitants més importants, perquè en les seues mans està la futura conservació del planeta. Per a ells, BIOPARC València és una gran aula oberta, un valuós recurs educatiu que posem a disposició del professorat. Volem transmetre als xiquets i joves un clar missatge educatiu de respecte i protecció de la natura. Els objectius i continguts del nostre programa educatiu estan adaptats als del currículum oficial.