Hall Escape: Laboratori d’espècies

Un taller d’aprenentatge experiencial sobre la reproducció animal en què l’alumnat es convertirà en protagonista d’un Hall Escape en viu. Durant el joc hauran d’aplicar els conceptes apresos, utilitzant la lògica, l’agilitat mental i el treball en equip per a aconseguir resoldre el misteri que se’ls planteja abans  que s’esgote el temps.

Un divertit taller ple de desafiaments i enigmes a desxifrar en el que manipularan diferents objectes i mostres biològiques amb l’objectiu de detindre els experiments il·legals amb espècies dels Laboratoris CLONUS.

Objectius:

  • Potenciar l’ús del raonament lògic, la creativitat i el pensament crític com a mètodes de resolució de problemes.
  • Comprendre la importància de l’èxit reproductiu per a la supervivència de les espècies i ser conscients de les conseqüències que pot tindre la intervenció inadequada de l’ésser humà.
  • Aprendre a observar, manipular i interpretar distints objectes i mostres biològiques.
  • Desenvolupar hàbits de cooperació, treball en equip, i respecte pels companys i el material utilitzat.

Conceptes:

  • Tipus de reproducció: Sexual i asexual
  • Fecundació, gàmetes i embrió.
  • Reproducció ovípara, vivípara, ovovivípara.
  • Èxit reproductiu: estratègies reproductives i rituals d’aparellament.
  • Aspectes bàsics del desenvolupament embrionari en animals.